Nicosia Address Details
Address: 7 Alexandrou Ypsilanti Street
Geri, Nicosia
Telephone: 22487897
Fax: 22487606